Iranian on the Move بنیاد ایرانی در حرکت
Stichting Iranian on the Move (IOTM) is een non-profitorganisatie die door middel van sponsoring, subsidies en donaties wordt gefinancierd. De stichting werd begin 2000 opgericht en is bezig met podiumkunsten en maatschappelijke idealen.
Nieuwsbrief, mededeling اطلاعیه ها – رویدادها
Iranian daily روزانه
Iranian magazine گاهنامه
Iranian Literature & Culture ادبیات، هنر و فرهنگ
Iranian weblogs وبلاگ ها
Iranian political social سیاسی، اجتماعی
Iranian women زنان
Iranian publisher کتابخانه، انتشارات، زبان فارسی
Iranian Theater, cinema تئاتر – سینما
Iranian photography, paintings, sculptures, Fine Art نقاشی ، طراحی ، مجسمه سازی و عکاسی
Iranian music موسیقی
راهنماى فارسى
Iranian children کودکان
24 jul. 2007
باغ سنگی درویش خانگزارش همراه با عکس از باغ سنگی درویش خان
از سایت نادعليان
باغ سنگی در سفر نوروز 86 پس از بازدید از میمند در مسیر بندر عباس از باغ سنگی درویش خان بازدید داشتم. اراده این مرد شگفت انگیز است. از اینکه با مردی روبرو شدم که عمری دغدقه اش سنگ بوده هیجان زده شده بودم. او ناشنواست اما با حوصله و با زبان اشاره خودش مجموعه کارهایش را برایمان توضیح داد. در مسیر راه یک سنگ بزرگ را انتخاب کردم و قصد داشتم آن را حجاری کنم و به درویش هدیه کنم. درویش از دیدن سنگ خوشهال شد و از من خواست که آن به کنار یکی از درتختها منتتقل کنم. زمانیکه حجاری سنگ را شروع کردم درویش خیلی کنجاو بود. زمانیکه متوجه نقش درخت شد خوشهال شد. پس از پایان کار از من خواست که آن را بر روی تنه یک درخت قرار دهم... دنباله
posted by بنیاد ایرانی در حرکت St. Iranian on the Move @ 22:54   0 comments
گزارش سنگسار در آقچه کند / حکم حکومتی ، فنا شدن انسان ، چه باشکوه بوده
23 jul. 2007
تابلوی سنگسار- اثر آرتا داوری، ۱۹۸۶

گزارش همراه با عکس از محل سنگسار جعفر کیانی در تاکستان قزوین
از وبلاگ شوق رهايی

پنج شنبه ۲۸ تیر ماه سال ۱۳۸۶ خورشیدی برای دیدن آثار به جای مانده از یکی از وحشیانه ترین جنایات بشری به آقچه کند ؛ روستایی در ۷ کیلومتری تاکستان رفتم
باد شدیدی می وزید ، من اینجا چه می کنم؟ مکان غریبی است، محل سنگسار انسانی که دو هفته پیش از آن در روز پنج شنبه در تاریخ ۱۴ تیر ماه بدرود حیات گفته ، محل سنگسار انسانی (آقای جعفر کیانی) که کودکان خود را در چنگال استبداد و توحش مجبوربه اسیری دیده و در تاریک ترین روزگارها ، به امید آینده ایی روشن برای ایشان، توسط جنایت کارترین جنایت کاران ، توسط جنایت کاران اسلامی ، بوسیله سنگهای چند کیلویی و به شکل وحشیانه ایی به قتل رسیده ، در دیدگان بهت زده روستاییان از گودال بیرون کشیده شده و نعشش از محل دور شده ؛ چه با غرور آمده و چه با غرور رفته بودند... دنباله
posted by بنیاد ایرانی در حرکت St. Iranian on the Move @ 23:52   0 comments
As Cheney Pushes Bush to Attack Iran, U.S. and Iranian Activists Call for Peace
17 jul. 2007
As Cheney Pushes Bush to Attack Iran, U.S. and Iranian Activists Call for Peace
Monday, July 16th, 2007 Democracy Now

Listen to Segment Download Show mp3 Watch 128k stream Watch 256k stream Read Transcript Help Printer-friendly version Email to a friend Purchase Video/CD


CodePink member Leslie Angeline recently staged a 24-day hunger strike to protest a possible U.S. attack on Iran. We speak to her and Ali Nasri, a representative of "Miles for Peace," a group of Iranian peace activists who are cycling around Europe and the United States to oppose a war on Iran. They both met Senator Lieberman last week to discuss his stance on Iran. [includes rush transcript]
Is the stage being set for a US attack on Iran? The Guardian newspaper of London is reporting that the balance in the internal White House debate over Iran has reportedly shifted in favor of military action before President Bush leaves office in 18 months.
The Guardian quotes what it calls a "well-placed source in Washington" as saying: "Bush is not going to leave office with Iran still in Limbo." The source also said Bush and Vice President Dick Cheney did not trust any potential successors in the White House, Republican or Democrat, to deal with Iran decisively.
Meanwhile on Capitol Hill, the Democratic-led Senate unanimously passed a resolution last week sponsored by Independent Senator Joseph Lieberman to censure Iran for complicity in the killing of US soldiers in Iraq. Lieberman opened debate on the measure by saying the Senate has a "choice between turning a blind eye to the murder of our troops and confronting those who are murdering them." The measure passed by a vote of 97 to zero.
Lieberman has been the leading voice in the Senate in support of a possible US military strike on Iran. Last month in an interview on CBS" Face the Nation, Lieberman said "I think we've got to be prepared to take aggressive military action against the Iranians to stop them from killing Americans in Iraq." ... Continu

Leslie Angeline, CODEPINK member who went on a hunger strike to demand a meeting from Senator Joe Lieberman about his statements on attacking Iran. She fasted for 23 days, fainted in his office, and was arrested before he agreed to meet her for 15 minutes.

Ali Nasri, Representative of "Miles for Peace," a group of Iranian peace activists who are cycling around Europe and the United States to oppose a war on Iran. He met Senator Lieberman with CODEPINK members last week.
posted by بنیاد ایرانی در حرکت St. Iranian on the Move @ 23:26   0 comments
ما آشوری هستیم


ما آشوری هستیم
برگرفته از سایت بانیپال

ما آشوری هستیم، بازماندگان همانها كه نام بردم، آنانكه می پنداشتند "ماردوك" ، خدای خدایان بود. وارثان سومریها، كه چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح، در بین النهرین تمدن درخشانی داشتند.آنان از كوهساران شرق بین النهرین و از سوی شمال شرقی این منطقه به سواحل دجله و فرات كوچ كردند، خط میخی از ابداعات آنان بود.
در ادبیات آشوری، قدرتمندان را "آقای" خطاب می كنند، اگرچه پیش از تاریخ پیش از آنكه "ماردوك" MARDOUK خدای خدایان آشوری بر "تیامات" TIAMAT الهه فرمانروا غلبه كند و او را از هم بدرد و زمین و آسمان را از وجود او بیافریند، قدرتمندان بانو بودند.
شاید ندانید كه خورشید، شمش، SHAMASH الهه بود و ماه "سین" SIN خدا، بگذارید از ابتدا آغاز كنم:
ما آشوری هستیم، بازماندگان همانها كه نام بردم، آنانكه می پنداشتند "ماردوك" ، خدای خدایان بود. وارثان سومریها، كه چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح، در بین النهرین تمدن درخشانی داشتند.آنان از كوهساران شرق بین النهرین و از سوی شمال شرقی این منطقه به سواحل دجله و فرات كوچ كردند، خط میخی از ابداعات آنان بود.
در هزاره سوم پیش از میلاد گروهی از شبانان سامی شمالغرب در جستجوی چراگاه مناسب به قلمرو سومریان تاختند و با غلبه بر شهر اكد قلمرو نازیبایی به نام اكد بوجود آوردند، زبان این مهاجمان سامی كه به زبان اكدی معروف است، یكی از شاخه های مهم زبان سامی و مبنای زبان عربی است.
دومین گروه مهاجمان به قلمرو سومر سامی های آمورو AMOURO بودند. آموروها، از جانب شمال بر سرزمین سومر یورش بردند و بر آن تسلط یافتند و با تأسیس سلاله آموریه، در 2200 قبل از میلاد، تمدن بابل را بنیاد نهادند.
نیم قرن بعد از این ماجرا، گروه دیگری از سامیان، بابل را فتح كردند و نخستین امپراتوری آشور را در بین النهرین بنا نهادند، تمدن بابل و آشور، ادامه همین تمدن است.
شگفت زده شدید كه ما هنوز زنده ایم؟ قرن بیست و یكم؟ گفتم پیش از "ماردوك" قدرتمندان را بانو خطاب می كردیم. آری، اینانا INANA ، خدا بانوی ملكه آسمان بود. هم او بود كه برای نخستین بار در پس پاسخ پرسش نیاكان انسان، یعنی دانایی به راز مرگ، برآمد.
او كه دل به دریا زد و به جهان زیرین، نزد خدابانو ارش كیگال، ERESHKIGAL رفت تا راز مرگ را دریابد و چون اقامتش در دنیای زیرین بدرازا كشید. خدایان انلیل ENLIL ، ننا و ایناكیINAKI ، بیاریش شتافتند.
مردمان در سوگ اینان به مویه نشستند. باز بگوییم كه در روایتی دیگر آسمان و زمین را خدابانو نامو NAMO آفرید. جهان به باور آنها كوهی یكپارچه بود. كه بن آن زمین و قله آن آسمان بود. خدای آسمان "آن"AN بود و خدای زمین خدابانو "كی" KI از آمیزش این دو انلیل، خدای هوا هستی یافت. پس انلیل میان "آن" و "كی" قرار گرفت و چنین بود كه "آن" و "كی" یعنی آسمان و زمین از هم دور شدند. باز می پنداشتند كه "نم مو" یا خدای بانو دریا زاینده ، آسمان و زمین و مادر خدایان بود.
باری، با قدرت یافتن تدریجی فرمانروایی اكد و بابل، تمدن سومر ادامه یافت و با ایجاد فرمانروایی آشور در 1200 قبل از میلاد مسیح، میراث این تمدن به آشوریها رسید، گفتیم بعد از پیروزی "ماردوك" بر "تیامات" قدرتمندان خدایان شدند و نه خدابانوان او كه سوار بر چهار باد و هفت صرصر(باد) خشمگین و نشسته بر گردونه توفان تیامات را از هم می درد. تن تیامات را چون صدف به دو نیم می كند، نیمی از آنرا آسمان و نیمه دیگر را زمین می سازد.
آن امپراتوری را "كورش" از هم پاشید. همچنانكه امپراتوری او هم از هم پاشید. از آن پس در تاریخ و دوران گم می شویم. اگر چه بازماندگان آن حماسه ها و اسطوره ها، ناگهان با ظهور مسیحیت، میداندار نفوذ و انتشار آئین مسیح می شوند. سلسه پادشاهانی چند همچون "آبگارها" بر شهرهایی كوچك همچون شهر "رها" فرمانروایی می كنند... دنباله


تاریخچه رقص های آشوری
هنر رقص تنها به دلیل تفریح نیست, بلکه رقص یادگاری است از هنر بجا مانده از فرهنگ یک ملت یا قوم. در قدیم رقص وسیله ای بود جهت نشان دادن اهداف اصلی ملت. رقص حالتهای شادی یا غم را بیان می کرد. نوع رقص می توانست نوع درخواست و تمنای انسان را از خدایان بازگو کند. همچنین جهت احترام به یادگار های ملی یک اجتماع , هنر رقصیدن معنای خاص را بازگو می کرد. در آشور کهن رقصهای متعددی وجود داشت که هر یک معنای خاص خود و در زمان مخصوص اجرا می شد. رقصهای کنونی بجا مانده برگرفته از همان رقصهای امپراطوری آشور کهن میباشد که بسیاری از آنها از بین رفته یا در حال نسیان می باشند.در اینجا به برخی از آنان اشاره می شود... دنباله

posted by بنیاد ایرانی در حرکت St. Iranian on the Move @ 21:47   0 comments
About Me

Name: بنیاد ایرانی در حرکت St. Iranian on the Move
Home: Netherlands
About Me: Stichting Iranian on the Move (IOTM) is een non-profitorganisatie die bezig is met podiumkunsten en maatschappelijke idealen. بنیاد ایرانی در حرکت بنیادی است ناسودبَر و با فعالیت در صحنه هنری و اجتماعی و تلاش برای برآورده شدنِ آرمانهای والای انسانی
See my complete profile
فعالیتهای تجاری ایرانیان در هلند
Iranian TV & Radio راديو و تلويزيون
Viewing
Human Rights
Links
Previous Post
Archief-بایگانی
Powered by

Free Blogger Templates

BLOGGER