Iranian on the Move بنیاد ایرانی در حرکت
Stichting Iranian on the Move (IOTM) is een non-profitorganisatie die door middel van sponsoring, subsidies en donaties wordt gefinancierd. De stichting werd begin 2000 opgericht en is bezig met podiumkunsten en maatschappelijke idealen.
Nieuwsbrief, mededeling اطلاعیه ها – رویدادها
Iranian daily روزانه
Iranian magazine گاهنامه
Iranian Literature & Culture ادبیات، هنر و فرهنگ
Iranian weblogs وبلاگ ها
Iranian political social سیاسی، اجتماعی
Iranian women زنان
Iranian publisher کتابخانه، انتشارات، زبان فارسی
Iranian Theater, cinema تئاتر – سینما
Iranian photography, paintings, sculptures, Fine Art نقاشی ، طراحی ، مجسمه سازی و عکاسی
Iranian music موسیقی
راهنماى فارسى
Iranian children کودکان
ما آشوری هستیم
17 jul. 2007


ما آشوری هستیم
برگرفته از سایت بانیپال

ما آشوری هستیم، بازماندگان همانها كه نام بردم، آنانكه می پنداشتند "ماردوك" ، خدای خدایان بود. وارثان سومریها، كه چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح، در بین النهرین تمدن درخشانی داشتند.آنان از كوهساران شرق بین النهرین و از سوی شمال شرقی این منطقه به سواحل دجله و فرات كوچ كردند، خط میخی از ابداعات آنان بود.
در ادبیات آشوری، قدرتمندان را "آقای" خطاب می كنند، اگرچه پیش از تاریخ پیش از آنكه "ماردوك" MARDOUK خدای خدایان آشوری بر "تیامات" TIAMAT الهه فرمانروا غلبه كند و او را از هم بدرد و زمین و آسمان را از وجود او بیافریند، قدرتمندان بانو بودند.
شاید ندانید كه خورشید، شمش، SHAMASH الهه بود و ماه "سین" SIN خدا، بگذارید از ابتدا آغاز كنم:
ما آشوری هستیم، بازماندگان همانها كه نام بردم، آنانكه می پنداشتند "ماردوك" ، خدای خدایان بود. وارثان سومریها، كه چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح، در بین النهرین تمدن درخشانی داشتند.آنان از كوهساران شرق بین النهرین و از سوی شمال شرقی این منطقه به سواحل دجله و فرات كوچ كردند، خط میخی از ابداعات آنان بود.
در هزاره سوم پیش از میلاد گروهی از شبانان سامی شمالغرب در جستجوی چراگاه مناسب به قلمرو سومریان تاختند و با غلبه بر شهر اكد قلمرو نازیبایی به نام اكد بوجود آوردند، زبان این مهاجمان سامی كه به زبان اكدی معروف است، یكی از شاخه های مهم زبان سامی و مبنای زبان عربی است.
دومین گروه مهاجمان به قلمرو سومر سامی های آمورو AMOURO بودند. آموروها، از جانب شمال بر سرزمین سومر یورش بردند و بر آن تسلط یافتند و با تأسیس سلاله آموریه، در 2200 قبل از میلاد، تمدن بابل را بنیاد نهادند.
نیم قرن بعد از این ماجرا، گروه دیگری از سامیان، بابل را فتح كردند و نخستین امپراتوری آشور را در بین النهرین بنا نهادند، تمدن بابل و آشور، ادامه همین تمدن است.
شگفت زده شدید كه ما هنوز زنده ایم؟ قرن بیست و یكم؟ گفتم پیش از "ماردوك" قدرتمندان را بانو خطاب می كردیم. آری، اینانا INANA ، خدا بانوی ملكه آسمان بود. هم او بود كه برای نخستین بار در پس پاسخ پرسش نیاكان انسان، یعنی دانایی به راز مرگ، برآمد.
او كه دل به دریا زد و به جهان زیرین، نزد خدابانو ارش كیگال، ERESHKIGAL رفت تا راز مرگ را دریابد و چون اقامتش در دنیای زیرین بدرازا كشید. خدایان انلیل ENLIL ، ننا و ایناكیINAKI ، بیاریش شتافتند.
مردمان در سوگ اینان به مویه نشستند. باز بگوییم كه در روایتی دیگر آسمان و زمین را خدابانو نامو NAMO آفرید. جهان به باور آنها كوهی یكپارچه بود. كه بن آن زمین و قله آن آسمان بود. خدای آسمان "آن"AN بود و خدای زمین خدابانو "كی" KI از آمیزش این دو انلیل، خدای هوا هستی یافت. پس انلیل میان "آن" و "كی" قرار گرفت و چنین بود كه "آن" و "كی" یعنی آسمان و زمین از هم دور شدند. باز می پنداشتند كه "نم مو" یا خدای بانو دریا زاینده ، آسمان و زمین و مادر خدایان بود.
باری، با قدرت یافتن تدریجی فرمانروایی اكد و بابل، تمدن سومر ادامه یافت و با ایجاد فرمانروایی آشور در 1200 قبل از میلاد مسیح، میراث این تمدن به آشوریها رسید، گفتیم بعد از پیروزی "ماردوك" بر "تیامات" قدرتمندان خدایان شدند و نه خدابانوان او كه سوار بر چهار باد و هفت صرصر(باد) خشمگین و نشسته بر گردونه توفان تیامات را از هم می درد. تن تیامات را چون صدف به دو نیم می كند، نیمی از آنرا آسمان و نیمه دیگر را زمین می سازد.
آن امپراتوری را "كورش" از هم پاشید. همچنانكه امپراتوری او هم از هم پاشید. از آن پس در تاریخ و دوران گم می شویم. اگر چه بازماندگان آن حماسه ها و اسطوره ها، ناگهان با ظهور مسیحیت، میداندار نفوذ و انتشار آئین مسیح می شوند. سلسه پادشاهانی چند همچون "آبگارها" بر شهرهایی كوچك همچون شهر "رها" فرمانروایی می كنند... دنباله


تاریخچه رقص های آشوری
هنر رقص تنها به دلیل تفریح نیست, بلکه رقص یادگاری است از هنر بجا مانده از فرهنگ یک ملت یا قوم. در قدیم رقص وسیله ای بود جهت نشان دادن اهداف اصلی ملت. رقص حالتهای شادی یا غم را بیان می کرد. نوع رقص می توانست نوع درخواست و تمنای انسان را از خدایان بازگو کند. همچنین جهت احترام به یادگار های ملی یک اجتماع , هنر رقصیدن معنای خاص را بازگو می کرد. در آشور کهن رقصهای متعددی وجود داشت که هر یک معنای خاص خود و در زمان مخصوص اجرا می شد. رقصهای کنونی بجا مانده برگرفته از همان رقصهای امپراطوری آشور کهن میباشد که بسیاری از آنها از بین رفته یا در حال نسیان می باشند.در اینجا به برخی از آنان اشاره می شود... دنباله

posted by بنیاد ایرانی در حرکت St. Iranian on the Move @ 21:47  
0 Comments:
Een reactie posten
<< Home
 
About Me

Name: بنیاد ایرانی در حرکت St. Iranian on the Move
Home: Netherlands
About Me: Stichting Iranian on the Move (IOTM) is een non-profitorganisatie die bezig is met podiumkunsten en maatschappelijke idealen. بنیاد ایرانی در حرکت بنیادی است ناسودبَر و با فعالیت در صحنه هنری و اجتماعی و تلاش برای برآورده شدنِ آرمانهای والای انسانی
See my complete profile
فعالیتهای تجاری ایرانیان در هلند
Iranian TV & Radio راديو و تلويزيون
Viewing
Human Rights
Links
Previous Post
Archief-بایگانی
Powered by

Free Blogger Templates

BLOGGER